Boek uw transfer wereldwijd.

Eenvoudig, betrouwbaar, snel met onmiddellijke bevestiging.

Gebruiksvoorwaarden

Het is hierbij vermeld, dat deze site onmiddelijk associeerbaar is met- , eigendom is van- en beheerd wordt door Global Transfer Services Ltd, eigenaar en beheerder van taxireservations.com, www.bookyourtransfer.com.  Aldus is iedere referentie op deze site of in de volgende gebruikswaarden voor eender van bovenstaande afdelingen van kracht.

 Door het gebruiken van deze applicatie gaat u automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met onderstaand beschreven gebruiksvoorwaarden:

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Global Transfer Services Ltd maakt het via www.taxireservations.com en andere geassocieerde applicaties mogelijk voor de internetgebruiker (individuele klanten en reisagenten) data en diensten ter beschikking te stellen die aangeboden worden door colaborerende partijen. Samen voorzien deze de gebruiker van een online reservatie systeem hun in staat stellend gebruik te maken van luchthaven, haven en andere transfers in een aantal internationale bestemmingen.

Al deze diensten & producten vallen onder onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door het gebruiken van deze applicatie stemt u automatisch toe om te voldoen aan de voorwaarden en condities die van toepassing zijn. Bijkomend, iedere dienst die ter beschikking gesteld wordt als resultaat van deze service (bv. Taxi maatschappij, reisagent, limousine diensten, bestuurder,…) handeld onder individuele voorwaarden en condities.

Wij zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke aangelegenheid betreffende diensten verleend door samenwerkende partijen. In geval van meningsverschil of indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden (eender als individuele gebruiker of professioneel verlener van reisdiensten), bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze web service of eender welke dienst als een onmiddellijk resultaat ervan.

RESERVATIE PROCEDURE

Na het voltooien van de reservatie zal u automatisch twee e-mails ontvangen.

Bevestiging E-mail

 Het is de verantwoordelijkheid van de klant ons op de hoogte te stellen indien de bevestiging e-mail niet ontvangen is of als een van de vermelde reisdetails fout werd ingevoerd. Alle details ingevoerd door de klant of werden ingevoerd op vraag daarvan, zijn zichtbaar zijn op deze e-mail. Gelieve deze af te drukken als bewijs van uw reservatie (naast het betalingsbewijs).
Wijzigingen in de reservatie zullen aan onderstaande wijzigingsvoorwaarden onderworpen zijn. Annulatie van de reservatie zal aan onderstaande annulatievoorwaarden onderworpen zijn. Aandacht: De bevestigings e-mail wordt reeds ter inzage getoond na het succesvol voltooien van de reservatie. Gelieve van deze gelegenheid gebruik te maken om eventuele fouten te wijzigen.

Betalingsbewijs

Zodra de transactie heeft plaatsgevonden en uw bevestiging e-mail ontvangen werd, zal het betreffende bedrag afgetrokken worden van de kredietkaart. De transactie zal aangegeven staan op uw bank formulier als “Global Transfer Services Ltd”. Een betalingsbewijs zal u toegezonden worden hetgeen bevestigd dat de transactie heeft plaats gevonden.

WIJZIGINGEN

A. Voor wijzigingen van de reservatie 11 dagen of meer voor de transfer datum, 5 EUR, 4 GBP of 7 USD.

B. Voor wijzigingen van de reservatie tussen 4 tot 10 dagen voor de transfer datum, 7 EUR, 5.5 GBP of 10 USD.

C. Voor wijzigingen van de reservatie tussen 0 tot 3 dagen voor de transfer datum, 12 EUR, 9 GBP of 17 USD.(Wijzigingen de laatste 48 uur voor het moment van transfer kunnen niet gegarandeerd worden)

D. Gelieve nota te nemen van de mogelijkheid om een reservatie op stand by te zetten, deze moet echter wel gebruikt worden binnen de daarop volgende 6 maanden van de origineel geboekte datum. (Als binnen deze tijdsspanne geen gebruik gemaakt is van de reservatie is er geen terugbetaling mogelijk) De prijs voor het plaatsen van een reservatie op stand by bedraagd 15 EUR, 12 GBP of 22 USD. Een stand by aanvraag is niet mogelijk de laatste 48 uur voor de origineel geplande transfer. Een stand by kan slechts één maal aangevraagd worden.

Belangrijk: Wijzigingen op korte termijn (laatste 48 uur),  speciale verzoeken voor routes die niet reeds in ons system zijn opgenomen, extra voertuigen, enz. ook al zullen we ons uiterste best doen om aan ieder verzoek te voldoen, kunnen niet gegarandeerd worden.

ANNULATIES

Enkel geldig indien schriftelijk ontvangen (e-mail) In geval van  annulatie zal 5% van het oorsprongkelijk betaalde bedrag  plus de volgende kosten worden ingehouden:

A. Annulatie van de reservatie 20 dagen of meer voor de geplande transferdatum, 15 EUR, 12 GBP of 22 USD.

B. Annulatie van de reservatie 19 tot 10 dagen voor de geplande transferdatum 20 EUR, 15 GBP of 30 USD.

C. Annulatie van de reservatie 9 tot 2 dagen voor de geplande transferdatum, 25 EUR, 19 GBP of 37 USD.

D. In geval van annuleringen de laatste 48 uur voor het geplande moment van transfer of in geval van een “no show” is er geen terugbetaling mogelijk.

E. Indien u een annulatie wil vermijden is er de stand by optie – zie punt “D” onder wijzigingen.

BELANGRIJKE BIJKOMENDE INFORMATIE

Alle vluchten en diensten worden gevolgd in geval van vertragingen, de bestuurder zal aanwezig zijn als u vlucht aankomt. In het onwaarschijnlijke geval dat klant en bestuurder elkaar niet kunnen ontmoeten op het vooropgestelde ontmoetingspunt zal er telefonisch contact met u opgenomen worden.

Het is echter de klant zijn verantwoordelijkheid ons van een correct contact nummer (inclusief internationale code) te voorzien tijdens de reservatie. Indien de reservatie niet van een geldig contactnummer voorzien is is het de klant zijn verantwoordelijkheid contact op te nemen met Global Transfer Services Ltd. om hen op de hoogte te stellen van onvoorziene vertragingen, wijzigingen of problemen (bv. Vinden van de bestuurder).

Als de klant de reservatie niet voorziet van een geldig contactnummer en faalt contact op te nemen via het noodnummer (aangegeven op de bevestigings e-mail), hetgeen een gemiste transfer als resultaat heeft, is er geen recht op terugbetaling mogelijk. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid de reservatie van de juiste reisdetails te voorzien, indien de ingegeven reisdetails op de reservatie (vluchtnummer, uur/dag aankomst, enz.) inaccuraat zijn kan dat mogelijk een gemiste transfer als gevolg hebben, daar wij niet over de correcte gegevens beschikken om uw vlucht (of andere) te volgen. Een gemiste transfer als gevolg van inaccurate gegevens ontneemt de klant het recht op terugbetaling. Indien een extra/ander voertuig vereist is (bovenmatige bagage of extra passagiers) zullen extra kosten van kracht zijn.

Het betaalde bedrag dekt alle kosten met inbegrip van de wachttijd na het landen van de vlucht. Let wel, de reiziger heeft recht op slecht één uur gratis wachttijd na het landen van de vlucht. Bij het overschrijden van dit uur zal een extra tarief van 19 EUR, 17 GBP of 28 USD, afhangkelijk van de geselecteerde munteenheid, van toepassing zijn PER HALF UUR om de onkostten van de chauffeur en de parkeervergoeding te dekken.

Global Transfer Ltd zal niet veranwoordelijk gehouden worden voor verlies van eender welke aard. Dit omvat verlies, schade of diefstal van/aan baggage of persoonlijke items die u of uw medereizigers bij zich dragen.

COMPENSATIE

Global Transfer Services Ltd. zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor vorderingen die het initieel betaalde bedrag overschrijden. In het ongebruikelijke geval dat de diensten niet geleverd worden, kan de klant maximaal aanspraak maken op de oorsprongkelijk betaalde som (zie betalingsbewijs). Verdere eisen zijn niet mogelijk. Opgelet, op alle bestemming, bestuurders behouden het recht de toegang tot het voertuig te weigeren in geval van onbetaamd of ongepast gedrag. Terugbetaling is niet beschikbaar in dit geval en indien er sprake is van schade kan een schadevergoeding geeist worden

VERZEKERDE VOERTUIGEN

– In veband met vezekeringsaangelegenheden met betrekking tot de geleverde diensten is het hierbij duidelijk en geaccepteerd dat, sinds Global Transfer Services Ltd. uitsluitend gebruik maakt van verzekerde voertuigen in overeenstemming met de wet, de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het voertuig ligt.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

Global Transfer Services Ltd. verzekert de vertrouwelijke behandeling van alle gegevens ontvangen van de klant. De online betalingen zijn beveiligd door ssl certificaten erkent door Thawte International.

COPYRIGHT

Al onze diensten, grafische vormgeving, code, tekst, afbeeldingen, enz. van deze website zijn beschermd door copyright en de van toepassing zijnde auteurswet. Ieder gebruik zonder specifieke officiele toestemming is in strijd met de van toestemming zijnde wet. Tenzij duidelijk vermeld in officieel schrijven laten Global Transfer Services Ltd. het gebruik niet toe, of geven geen licentie voor het gebruik van eigendom met betrekking tot de patenten, het handelsmerk, zelf de commerciele informatie ter inzage op eender welke van haar sites.

Global Transfer Services Ltd. behoudt het recht om de inhoud van haar “Gebruiksvoorwaarden” te wijzigen wanneer zo beslist. De meest recente versie van “Gebruiksvoorwaarden” zal van toepassing zijn op het ogenblik van de transfer.

In het geval van een geschil betreffende de dienst of om het even welk van deze voorwaarden, heeft het Engelse gerechtshof exclusieve jurisdictie.


Boek uw online taxitransfer van en naar de luchthaven, haven en andere locaties in Groot Brittannië.